Časté dotazy


O JAKOU ČÁSTKU MOHU POŽÁDAT?

- limit výše půjčky nemáme stanovený. Záleží na individuálním posouzení a na hodnotě nemovitosti.


JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJI K VYŘÍZENÍ PŮJČKY?

- občanský průkaz
- doklad o výši příjmu
- druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list, cestovní pas)
- výpis listu vlastnictví nemovitosti, kterou budete ručit


MUSÍ BÝT NEMOVITOST V MÉM VLASTNICTVÍ?

- nemusí. Majitel nemovitosti ovšem musí s ručením souhlasit a stvrdit souhlas podpisem na zástavní smlouvě.


NEPŘIJDU PODPISEM ZÁSTAVNÍ SMLOUVY O NEMOVITOST?

- ne. Zástavní právo pouze zajišťuje riziko investice ze strany věřitele. Nemovitost zůstává ve vlastnictví dlužníka.


JAKÝ MUSÍM MÍT MĚSÍČNÍ PŘÍJEM, ABYCH MOHL U VAŠÍ SPOLEČNOSTI POŽÁDAT O PŮJČKU SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTI?

- Minimální čistý měsíční příjem musí být 12.000,- Kč.


NA CO MOHU PŮJČKU POUŽÍT?

- Na cokoli. Nedokládáte nám účel Vaší půjčky.


CO MUSÍM SPLŇOVAT, ABY BYLA MOJE ŽÁDOST O PŮJČKU SCHVÁLENA?

- věk 18 – 70 let. Možnost ručit nemovitostí.


CO JE POTŘEBA SPLNIT, ABYCH OBDRŽEL PENÍZE?

- požádat si skrze on-line žádost nebo po telefonu - v případě schválení doložit dva doklady totožnosti - dohodnout si termín schůzky - uzavřít smlouvu.


MOHU OBDRŽET PŮJČKU, I KDYŽ JSEM DŮCHODCE ČI NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ?

- Ano.


JAKÝ VARIABILNÍ SYMBOL MÁM POUŽÍT PŘI ÚHRADĚ SPLÁTKY?

- Variabilní symbol je vždy číslo smlouvy o spotřebitelském úvěru.


JAK DLOUHO TRVÁ VYŘÍZENÍ PŮJČKY?

- V případě souhlasu s našim návrhem se zasílá návrh na vklad do katastru nemovitostí. Zde je obvyklá doba zápisu 30 dnů.


JAKÉ JSOU VÝHODY VAŠÍ PŮJČKY?

- Jsme nebankovní společnost. - Nedokládáte účel půjčky.


JAK MÁM HRADIT SPLÁTKY?

- Klienti, kteří již čerpají od společnosti WPP Financial s.r.o. půjčku, hradí své závazky dle splátkového kalendáře a to vkladem popř. převodem na bankovní účet č. 2400229858/2010 vedený u bankovního ústavu Fio banka, a.s. Jako variabilní symbol používá každý klient vždy číslo smlouvy o spotřebitelském úvěru, které je uvedeno v záhlaví smlouvy. - V případě neuvedení Variabilního symbolu, nebude splátka z naší strany zpracována, a vedeme ji z Vaší strany jako neuhrazenou.


MOHU ÚVĚR PŘEDČASNĚ SPLATIT?

- Pokud chcete kdykoliv v průběhu splácení půjčku předčasně doplatit, je nutné o tomto kroku společnost informovat (telefonicky, e-mailem či poštou). Společnost si neúčtuje žádnou sankci.